სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგგაზის ახალი სადისპეტჩერო ცენტრი

2024 წლის მაისიდან ფუნქციონირება დაიწყო სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგგაზის ახალმა სადისპეტჩერო ცენტრმა.

დისპეტჩერიზაციისა და ქსელის მართვის სამსახური 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებს ბუნებრივი აირის წნევას კომპანიის ქსელში, მართავს ქსელს, უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციებზე დროულ რეაგირებას და ბუნებრივი აირის შეფერხების შემთხვევაში აბონენტებს ინფორმაციას აწვდის დროულად.

No items found.