პირობები და პოლიტიკა

მოგესალმებით SOCAR Energy Georgia-ს ვებგვერდზე. ამ ვებსაიტის დათვალიერებით თქვენ ეთანხმებით, რომ შეასრულოთ და დაკავდეთ გამოყენების შემდეგ წესებთანდა პირობებთან.

თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებისა და წესების რომელიმე ნაწილს, გთხოვთ,არ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი.

გამოყენების შეზღუდვები:

ეს საიტი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. მომხმარებლებს არაქვთ უფლება შეცვალონ, გაავრცელონ, გადასცენ, ხელახლა გამოიყენონ, გამოაქვეყნონ ანგამოიყენონ ამ ვებსაიტის შინაარსი კომერციული მიზნებისთვის აშკარა ნებართვის გარეშე.

ინტელექტუალური საკუთრება

ყველა სავაჭრო ნიშანი, ლოგო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრება,რომელიც ამ ვებგვერდზეა ნაპოვნი, არის სოკარ ენერჯი ჯორჯიას საკუთრება. აკრძალულია უნებართვო გამოყენება.

მესამე მხარის ბმულები

ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე დამატებითი ინფორმაციისთვის. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი კონტროლი ამ ვებსაიტების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე.

მონაცემთა შეგროვება

ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ არა პერსონალური მონაცემები ანალიტიკური მიზნებისთვის, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტის მუშაობის და მომხმარებლის გამოცდილება.პერსონალური მონაცემები შეგროვდება მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

ქუქის:

ჩვენი საიტი იყენებს ქუქიებს მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.ჩვენი ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას ჩვენი კონფიდენციალურობის შესაბამისად

Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა:

სოკარ ენერჯი ჯორჯია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, ირიბი,შემთხვევითი, სპეციალური ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია ამ ვებგვერდის გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო.

პირობებისა და პოლიტიკის განახლებები:

სოკარ ენერჯი ჯორჯია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს წინამდებარე პირობები და პოლიტიკა. მომხმარებლებს ურჩევენ რეგულარულად გადახედონ ამ განყოფილებას განახლებისთვის.

ამ ვებსაიტის დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებსა და პოლიტიკას. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ info@socar.ge.